Kundeundersøkelse: Høy tilfredshet blant våre største kunder

Kundeundersøkelse: Høy tilfredshet blant våre største kunder

Kvalitetskontroll

18. nov 2021 | 6 min read

Hva sier våre største kunder om Kvalitetskontroll? Er de fornøyde, hvilke funksjoner bruker de og hva liker de best? Vi har gjennomført kundeundersøkelse blant våre største kunder som har mellom 45-300 ansatte. Her kan du se resultatene. 


Om undersøkelsen: Undersøkelsen gjennomføres både ved spørreskjema, og egne samtaler for å avdekke behov, ønsker og hjelp med det kundene trenger. Funksjoner, NPS score, brukervennlighet og support blir avdekket ved ulike typer spørsmål. 


Hvorfor gjennomfører vi slike undersøkelser?

May-Bente-sitatMay-Bente Blom, Customer Success Manager

Kvalitetskontroll har hele tiden vært opptatt av feedback og innspill til vår  utvikling og generell forbedringspotensiale. Denne undersøkelsen viser at vi er gode på mye, samtidig som vi alltid har noe å strekke oss etter. Det er det gøyeste med jobben vi har.

 

Sannsynligheten for at kunder anbefaler oss til andre

Et av de viktigste parametrene for oss er NPS-score. Denne gruppererLegg til en underoverskrift-3 tilbakemeldingene basert på antall kunder som er "promotører" for systemet, antallet som er "passive" og antallet som er "negative". Her scorer de fleste oss på mellom 8-10, som er promotører og 7-8 som er "passive", der kun en av kundene ble plassert som "negative". NPS score over 40 er veldig bra, og målet vårt er å ligge i dette området. Undersøkelsen viser derimot at vi har veldig mange store kunder som er fornøyde, og havner på en score på 52!

 

Funksjoner storkundene bruker mest

I undersøkelsen ble det spurt hvilke funksjoner storkundene bruker mest. De mest brukte funksjonene er avvik, sjekklister og prosedyrer

Legg til en underoverskrift-1

 

Tilfredshet blant storkundene

Videre har vi også undersøkt den generelle tilfredsheten blant kundene. På en 7,92-1 skala fra 1-10 hvor 10 er svært fornøyd scorer vi til 8 av 10 blant våre største kunder. 

- Det er motiverende å gjennomføre slike undersøkelser når kundene er så fornøyde med oss. Et av våre store fokusområder er å ta vare på disse tilbakemeldingene og gjennomføre tiltak der det er forbedringspotensiale, sier May-Bente Blom.

 

Funksjoner som blir mest brukt av de største kundene

Resultater

Alle som deltok i undersøkelsen ble bedt om å rangere hvor mye de bruker utvalgte funksjoner fra systemet, der 1 er ikke brukt i det hele tatt, mens 10 betyr at det brukes hver eneste dag. Resultatene viser at både avvik, prosedyrer og sjekklister er mye brukt, mens timer og ordre er noe mindre eller ikke brukt i det hele tatt da de gjerne har andre systemer for dette. 

 

Bruker de ansatte systemet?

Et av våre hovedmål med systemet er at alle ansatte, uavhengig av teknisk kompetanse eller ferdigheter skal kunne bruke systemet vårt. Vi spurte kundene våre i hvor stor grad de klarer å få de ansatte til å bruke systemet. På en skala fra 1-10 der 10 er alle ansatte, ser vi at svarene havner på 8,5. Dette betyr at nesten alle ansatte hos de store kundene bruker systemet. 

Design uten navn-1