KURSSIDE

I Kvalitetskontroll leverer vi digitalt HMS kurs for øverste ledere. Vi har også inngått en avtale med BHT - Bergen som gjør at vi også kan tilby andre viktige kurs tilpasset bransjen. Blant annet Isocyanatkurs og HMS-kurs for verneombud og AMU. 

Er du kunde hos Kvalitetskontroll? Da får du 10% avslag på Kurs for alle som bruker (DI)isocyanater. 

DIGITALT HMS KURS FOR ØVERSTE LEDERE

Arbeidsgivere er pålagt av Arbeidsmiljøloven § 3-5 å gjennomgå HMS-opplæring. Dette har blitt mer aktuelt da mange arbeidsgivere ikke har prioritert HMS tilstrekkelig. Vårt nettbaserte kurs gir en gjennomgang av Arbeidsmiljøloven, spesielt innen HMS, og berører internkontroll forskriften. Kurset kan tas når som helst, med kontrollspørsmål og diplom ved bestått. 

PRIS: 1990,- per deltaker inkludert kursbevis

KURS FOR ALLE SOM BRUKER (DI)ISOCYANATER

Kurset dekker krav til opplæring for alle som bruker (di)isocyanater. Opplæringskravet gjelder alle som bruker (di)isocyanater og (di)isocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.                                                     

PRIS: 885,- per deltaker inkludert kursbevis

Verneombud kurs-1

DIGITALT HMS-KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring (AML §6-5). Kurset gir grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMSarbeidet.

PRIS: 7000,- per deltaker

Kursdatoer: 

  • 16. september
  • 18. september
  • 20. september
  • 21. oktober
  • 23. oktober
  • 25. oktober
  • 25. november
  • 27. november
  • 29. november

Meld interesse via kontaktskjemaet!