Enkelt og oversiktlig

Timeregistrering

Vi ønsker at du skal kunne bruke mer til på jobb og mindre tid på timeregistrering. Vi tilbyr derfor en enkel og oversiktlig timeregistrering direkte på mobilen. Registrer maskintimer, overtid og tillegg direkte på ett og samme sted. Få full oversikt over timene med et tastetrykk.

timeregistrering

Timeregistrering

Registrer timene enkelt på mobil


Timeregistrering

Registrer timer enkelt og greit på mobil eller desktop.

Timeoversikt

Få oversikt over uken, forrige uke, denne måneden eller forrige måned.

Timebank

Registrer overtid i timebank, og trekk enkelt ifra timebanken ved avspasering.

Ukekontroll

Oversiktlig ukekontroll med filtreringsmuligheter.

Timetyper

Legg inn timetyper! Eksempelvis ordinære timer, ekstraarbeid og egenmelding.

Avdelinger

Registrer timer på avdeling. Eksempelvis administrasjon, hjelpearbeider, maskinfører og så videre.

Tilleggstyper

Legg inn tillegg direkte i timeregistreringen knyttet til din bransje.

Prosjektrapport

Hent ut full oversikt over timeregistrering på de ulike prosjektene.

Infotech integrasjon

Bruk timeregistrering i Kvalitetskontroll med byggekortleser fra Infotech.

Timebudsjett/ Prosjekt-plassering

Registrer timer direkte på et prosjekt og få full oversikt over antall timer brukt.

Eksport av timer

Eksporter timeregistreringen fra Kvalitetskontroll til lønn.

Vil du vite mer?

Trykk på emnene for å lese mer om hvordan timeregistreringen fungerer!

Registrer timer enkelt og greit på mobil eller desktop. Bedriften legger selv opp i strukturen hva som skal være tilgjengelig for de ansatte. Er det ønskelig med maskintimer? Ingen problem. Du velger også selv om du ønsker timetyper, tillegstyper, overtid eller timebank for å nevne noe. 

Timeregistrering

 

Hent inn oversikt over uken, forrige uke, nåværende måned eller forrige måned. Ønsker du oversikt over spesielle prosjekter kan du filtrere på dette i timeoversikten.  Timeoversikt

 

Ved bruk av timebank i Kvalitetskontroll vil alle timer som er over standard arbeidstid kunne legges inn som plusstimer i timebanken. Ved avspasering trekkes timer fra timebanken og vil automatisk justere seg etter riktig opptjent timer. 

Timebank kan enkelt slåes av eller på av administrator i Kvalitetskontroll. 

 

Timebank

 

Få full oversikt over de ansattes timer uke for uke. Ukekontroll gir deg mulighet til å godkjenne hele uken for samtlige ansatte, eller spesifisere på enkeltpersoner. Ved mangler i timeregistreringen kan du sende ut varsel på SMS til vedkommende med oppfordring til endringer. 

Ukekontroll gir deg også full oversikt over hele dager, tillegstyper, kommentarer og så videre. 

Prosjektledere kan godkjenne timer til ansatte på prosjekter som de er satt til å være prosjektleder på.

 

Ukekontroll

 

Globale timetyper

Globale timetyper vil gjelde for alle prosjekter så lenge ikke prosjektet har slått av innstillingen “Bruk globale timetyper"

Prosjektspesifikke timetyper

Prosjektspesifikke timetyper lar deg spesifisere hvilke(t) prosjekt timetypen skal gjelde for.

 

Timetyper

 

Med timebudsjett kan du budsjettere og føre timer på ulike områder i et prosjekt. Sett opp hovedpunkter og og så mange underkategorier du måtte ønske. Eksempelvis slik: Bygning , Etasje, Del, Rom .

Større prosjekt kan på denne måten deles opp i mindre deler. Dine arbeidere kan enkelt velge hvor de arbeider slik at timene som føres havner på rett plass i budsjettet.

Timebudsjett

Legg inn tilleggstyper tilpasset din bedrift! Eksempelvis risikotillegg, kjøregodtgjørelse og lignende.

Når du setter opp tilleggstypene har du ulike valgmuligheter for tillegg som standardverdi, lås til standardverdi, lås til tid, fakturerbar og link mot et produkt fra ordremodulen dersom den er fakturerbar.

Tilleggstyper

I Kvalitetskontroll kan du hente ut prosjektrapport og få full oversikt over timeforbruk pr. prosjekt.

Hent rapporter ut fra prosjekt, dato, godkjente timer, overtidstimer eller arkiverte prosjekter. Inkluder også prosjektbeskrivelse om ønskelig. 

Last ned rapporter i Excel fil.  

Prosjektrapport

Eksporter timer fra Kvalitetskontrol til ditt foretrukne økonomisystem. I Kvalitetskontroll kan du laste ned timene som PDF rapport, eller CSV fil til Excel. 

Eksport av timer

 

Sammen med vår samarbeidspartner Infotech har vi integrert vår timeregistrering med deres byggekortlesere. Denne integrasjonen gjør at når man stempler seg inn/ut fra byggeplassen vil disse stemplingene kunne brukes som timeføring i din timeregistrering. 

 

Les mer om Infotech integrasjonen her!