Registrer og opprett

Ordre

Registrer og opprett ordre fra eget vareregister på byggeplass. Det er like enkelt å opprette ordre på mobil som på desktop. Send ordre på e-post eller få signatur direkte på mobil.

KK ordre

Ordre

Registrer, opprett og signer


Opprett ordre

Opprett ny ordne på mobil eller desktop

Legg til leverandør

Legg inn leverandør direkte i ordren.

Legg til varelinjer

Legg inn eventuelle varelinjer, for eksempel arbeidstimer, materiell.

Eget vareregister

Velg varer fra registeret, enkelt og greit

Send ordren på e-post

Enkel overføring av ordren på e-post.

Signatur fra kunde

Få signatur av kunden direkte i ordren.

Før timer på ordre

Få full oversikt - registrer timer direkte på ordren.

Ordretyper

Velg mellom prosjektordre, endringsordre eller serviceordre

Prislister

Opprett prislister og definer som kundepriser og prosjektpriser

Arbeidsstatus

Legg til egendefinerte statuser på dine ordre.

Kanban-visning

Få kanban visning og flytt ordrene frem og tilbake ut ifra arbeidsstatus

Varslingsregler

Sett opp regler for varsling internt og eksternt

Fakturagrunnlag

Overfør fra ordre til fakturagrunnlag og økonomisystem.

Aksept av ordre

Få aksept av ordre fra kunden enten på byggeplassen eller via e-post.

Rapporter

Hent ut statistikk og timelister på en ordrene dine.

Vil du vite mer?

Trykk på emnene for å lese mer om hvordan ordremodulen fungerer!

Opprett ordre på mobil eller på desktop, begge deler gir like muligheter. Fyll ut informasjon og legg inn vare. Dette kan være alt fra timer til materiell som er brukt på prosjektet. 

Last opp vedlegg til ordren som f eks produktinformasjon, timeliste for jobben, bilder av utført jobb og lignende. Det kan gjøres ved drag and drop funksjon eller å trykke inni vedlegg feltet. 

Sett status på ordren. Om den er utført, akseptert, klar til fakturering eller fakturert.

Ordren kan endres så lenge den ikke er signert av kunden.

 

Signatur kan hentes inn direkte fra kunden på stedet, eller sendes til kunden på e-post for signering. 

Kunden vil få mulighet til å legge inn kommentar før signering. Etter signering kan du sende den signerte ordren direkte fra mobil til kundens e-post. 

Sett opp eget vareregister for din bedrift. Kategoriser varene for en enklere brukeropplevelse. Har du lagt inn varen én gang vil det ligge tilgjengelig i registeret senere. 

Legg inn leverandørene din bedrift benytter seg av. Du kan legge inn så mange leverandører du ønsker og har behov for.

Tiden du bruker på å fullføre en ordre, enten det er en prosjektordre, endringsordre eller serviceordre, er viktig å få registrert.

Med vår ordremodul kan du føre timer direkte på ordren som igjen legges med som ordregrunnlag når den sendes til faktura. 

 

timeregistreringer

 

Når du skal legge til en ny ordre får du tre valgmuligheter; prosjektordre, endringsordre eller serviceordre.

legg til prosjekt

 

Ordremodulen gir deg mulighet til å opprette prislister. Prislistene kan defineres som:

  • Kundepriser
  • Prosjektpriser

Dette gir deg muligheten til å sette opp unike priser basert på prosjektet som skal utføres.

Lag enkelt egendefinerte arbeidsstatuser på ordrene dine og få god oversikt over status underveis i ordren. 

Eksempler på statuser kan være:

  • Ordre til fordeling
  • Ordre under arbeid
  • Ferdigstilt
  • Klar til faktura
Arbeidsstatus

I ordremodulen vår kan du få full oversikt ved bruk av kanban-visning. I en slik visning får du mulighet til å flytte ordrene frem og tilbake ut ifra arbeidsstatusen.Kanban visning

 

Sett opp egne regler for når og hvordan det skal varsles i henhold til ordrene. Når en ordre blir flyttet fra en status til en annen kan man sette opp regler for varsling enten til internt eller eksternt bruk. Smidigere blir det ikke.

Alt som blir ført på en ordre kan overføres til et fakturagrunnlag som igjen videreføres til ditt økonomisystem. 

 

Aksept av ordre er smidig og enkelt i vår ordremodul. Du kan ordre dette på byggeplassen enkelt og greit, eller etterspørre aksept fra kunden via e-post.

I vår ordremodul har vi fokus på at det skal være enkelt og intuitivt for kundene våre. Ved enkle grep kan du hente ut statistikk og timelister på en ordre og alt annet som er ført direkte på ordren for rapportering både internt og eksternt.