Få orden på prosedyrene

Prosedyrer

Prosedyrer tilpasses din bedrift i forhold til lovpålagte krav, med revisjonshistorikk og varsling til ansatte. Legg enkelt prosedyrer inn i valgte prosjekter og sikre full oversikt for de ansatte.

Prosedyre header-1

Prosedyrer

Tilpass etter bedriftens behov


Lesebekreftelse

Kreve lesebekreftelse fra ansatte, send ut varsel på SMS og e-post.

Legg til i prosjekter

Legg inn viktige prosedyrer direkte i et spesifikt prosjekt.

Tildel prosedyrer

Sett opp prosjektspefisikke prosedyrer som kun er tilgjengelig for de som har tilgang til dette prosjektet.

Revisjonshistorikk

Full oversikt over tidligere revisjoner, og dato for forrige oppdatering.

Lag egne prosedyrer

Lag egne prosedyrer for din bedrift.

Prosedyrebibliotek

Hent lovpålagte prosedyrer fra Kvalitetskontroll sitt prosedyrebibliotek.

Vil du vite mer?

Trykk på emnene for å lese mer om hvordan prosedyrene fungerer!

Legg inn nye prosedyrer og krev lesebekreftelse fra de ansatte. Du velger selv om du vil sende ut på SMS, e-post eller begge deler. 

I Kvalitetskontroll får du oversikt over hvem som har lest og ikke lest. Du kan enkelt huke av på de ansatte som ikke har lest for å sende ut en ny varsel om lesebekreftelse. 

lesebekreftelse prosedyrer

 

Kvalitetskontroll gir deg mulighet til å tildele prosedyrer til spesifikke prosjekter. Det er vel og merke kun administratorer, prosjektledere og prosjektadminstratorer som har muligheten til å tildele prosedyrer.

I prosedyreoversikten vil de tildelte prosedyrene ligge under "prosjektprosedyrer". De valgte prosedyrene vil kun være tilgjengelig for de som har tilgang til det spesifikke prosjektet. Dette vil være gunstig i eksempelvis situasjoner hvor innleide ikke trenger tilgang til alle prosedyrene bedriften har. 

tildel prosedyrer

 

På desktop versjon får du full oversikt over antall revisjoner som er gjort på de ulike prosedyrene. Du får også opp dato for siste oppdatering, samt tilgang til tidligere reviderte prosedyrer.

Visste du at vi tilbyr gratis årlig revisjon til våre kunder? 

revisjonshistorikk

 

Sett sammen egendefinerte prosedyrer tilpasset din bedrift og dine prosjekter. Du henter enkelt prosedyrer fra vårt prosedyrebibliotek. De valgte prosedyrene kan legges til som de er eller redigeres. Du kan også legge inn egne prosedyrer tilknyttet din bedrift. 

Prosedyrer eller henvisninger

 

Få tilgang til en rekke lovpålagte prosedyrer tilpasset din bedrift. Du velger selv hvilke prosedyrer du ønsker å ha tilgjengelig for dine ansatte. 

Prosedyre header-1