RørNorge sjekklister i Kvalitetskontroll

RørNorge sjekklister i Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll

30. jun 2023 | 5 min read

Sjekklister utarbeidet av rørentreprenørene norge

I Kvalitetskontroll jobber vi kontinuerlig med å optimalisere innholdet i vårt kvalitetssystem. Vi samarbeider tett med andre bedrifter og organisasjoner for at du skal få det beste samlet på én og samme plass. Nå kan vi endelig meddele at vi har inngått et spennende samarbeid med Rørentreprenørene Norge - og med dette samarbeidet kommer det en rekke sjekklister klar til bruk.

Rørentreprenørene Norge (RørNorge) er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markedsorientering. Deres viktigste oppgave er å sikre gode rammevilkår for bransjen og profilere fagets kompetanse og betydning. De bistår også medlemsbedriftene i den daglige driften, blant annet ved kontraktsmessige spørsmål, utvikling av kvalitets- og kalkulasjonssystemer, og spørsmål knyttet til arbeidsgiveransvar.

Sjekklister i Kvalitetskontroll

Vi tilbyr komplette sjekklister med maler tilpasset alle bransjer. Det foreligger ingen begrensninger på hvor mange sjekklister du kan ha på hvert prosjekt, og du kan tilpasse innholdet slik at sjekklistene passer arbeidet du utfører. Får du tilsyn er det fort gjort å hente ut dokumentasjon som viser hvilket arbeid som har blitt gjort, og at arbeidet har blitt kontrollert. Du kan enkelt signere digitalt, send sjekklister på e-post, dupliser eller eksporter. 

Les mer om sjekklister her!

 

Tilpassede sjekklister for rørbransjen

Et samarbeid med Rørentreprenørene gjør av vi i Kvalitetskontroll nå har en rekke tilpassede sjekklister klar til bruk for deg som jobber i rørbransjen. Dette bidrar til å forbedre kvaliteten, påliteligheten og sikkerheten til rør-installasjoner, samtidig som det gir en strukturert tilnærming til arbeidet. Med RørNorge som avsender gir det også en større trygghet for at aktuelle krav er oppfylt, samt at installasjonene er klare til å bli brukt på en pålitelig og trygg måte.

 • Sjekkliste utstyr - sanitærinstallasjoner
 • Sjekkliste merking - vvs-installasjoner
 • Sjekkliste isolasjon - vvs-installasjoner
 • Trykkprøvingsskjema
 • Sluttkontroll - sprinkleranlegg
 • Sjekkliste utstyr - sprinkler
 • Sjekkliste armatur - sprinkler
 • Sjekkliste ledningsnett - sprinkler
 • Sjekkliste gulvvarmeanlegg
 • Sjekkliste utstyr - varme- og kjøleinstallasjoner
 • Sjekkliste armaturer - varme- og kjøleinstallasjoner
 • Sjekkliste ledningsnett - varme- og kjøleinstallasjoner

 

Ved å implementere sjekklister fra RørNorge i Kvalitetskontroll er du bedre rustet til å kontrollere og dokumentere rørinstatlasjonen. Ved å bruke våre sjekklister sikrer du at eventuelle avvik oppdages på et tidlig tidspunkt slik at feil og mangler unngås. 

Medlemsfordel for bedrifter tilsluttet Rørentreprenørene Norge

Er du allerede medlem av Rørentreprenørene Norge? Da kan du glede deg over gratis tilgang til sjekklister i Kvalitetskontroll! For ikke-medlemmer kan tilgang til sjekklistene kjøpes mot et lite tillegg. Kontakt oss gjerne for mer informasjon om dette.

 

Les også: Hvordan jobbe smart med sjekklister i store prosjekter?