Hvordan holder Kvalitetskontroll deg oppdatert på lovpålagte krav?

Hvordan holder Kvalitetskontroll deg oppdatert på lovpålagte krav?

Bjørn Erik Fjeldstad

02. feb 2023 | 7 min read

Hvordan holder Kvalitetskontroll deg oppdatert på lovpålagte krav?

For at virksomheter skal kunne overholde myndighetenes krav er det viktig å holde seg oppdatert på regelverket. Men i mange tilfeller kan regelverket være uoversiktlig og vanskelig å tolke. Med vårt kvalitetssystem får du hjelp til å holde deg oppdatert.

 

Hvilken intern fagkompetanse har Kvalitetskontroll?

Kvalitetskontroll har lang erfaring med internkontrollforskriftene, HMS-forskriftene, byggesaksforskriftene (SAK10) og andre relevante forskrifter. Vi har spesielt høy kompetanse innen bygg- og anleggsbransjen, som er vår desidert største kundegruppe.

Som mangeårig leverandør av kvalitetssystem har vi opparbeidet oss god erfaring med ulike typer tilsynssaker, og vi tilbyr våre kunder bistand til forberedelser av tilsyn eller forbedring av rutiner og prosesser i etterkant av tilsyn. Vi tilbyr også HMS-kurs for ledere.

Hvordan holder Kvalitetskontroll seg oppdatert?

Kvalitetskontroll, og da særlig vårt Customer Success-team bestående av fagkonsulenter, holder seg oppdatert ved å delta på flere kurs i løpet av et år. Det kan være kurs i regi av Direktoratet for byggkvalitet eller ulike typer ISO-kurs i regi av Det Norske Veritas. Innhold fra sistnevnte kurs er spesielt verdifullt for kunder som ønsker å kunne ha riktig og god anbudsdokumentasjon. Kvalitetskontroll kan derfor bistå kunder som trenger hjelp til dette i forbindelse med anbud.

Vi abonnerer i tillegg på tidsskriv fra Direktoratet for byggkvalitet, samt fra andre kilder i bransjen, slik at vi alltid får med oss oppdaterte eller nye forskrifter, og andre nyheter.

Les også: Hva er de tre viktigste lovene og forskriftene jeg som håndverker må forholde meg til?

Hvem sørger for at verktøyet alltid er oppdatert?

Kvalitetssystemet må være oppdatert til enhver tid for å sikre høy kvalitet overfor kundene. Dette sørger Kvalitetskontroll for gjennom overføring av informasjon fra vårt Customer Success-team til vårt R&D-team (research and development), som er en stor gjeng med utviklere og programmerere som vi har på huset. De oppdaterer kvalitetssystemet og nettsidene våre fortløpende, samtidig som de jobber med forbedring og videreutvikling.

Kvalitetskontroll har blant annet et omfattende prosedyrebibliotek i kvalitetssystemet, med mange prosedyrer for ulike bransjer. Dette biblioteket er vi opptatt av å holde oppdatert, da det er grunnlaget for mange av arbeidsoppgavene hos kundene våre. Prosedyrer kan som kjent kobles til sjekklister for enkel tilgang via desktop for de som jobber på kontor og via mobil for de som er på byggeplassen.

Foretas det jevnlige revisjoner av kundens systemer?

Internrevisjon av kvalitetssystemet er noe alle bedrifter skal gjøre selv hvert år. Kvalitetskontroll tilbyr som en av få leverandører 30 minutters gratis bistand til dette, inkludert i produktpakken. Erfaring viser at de fleste kunder ønsker og setter stor pris på denne ekstra servicen. Vi ringer alltid kundene i forkant og spør om de trenger hjelp til internkontrollen.

I tillegg kan kundene hente ut skriftlige erklæringer fra kvalitetssystemet, som bevis på at de har utført den lovpålagte internrevisjonen. Da er det to erklæringer som er tilgjengelige, og disse kalles Revisjons- og gjennomgangserklæring og HMS egenerklæring. Mulighet til å hente ut slike erklæringer er ikke en selvfølge i alle typer kvalitetssystemer, så vi i Kvalitetskontroll er stolte av å kunne tilby denne merverdien for våre kunder.

Får Kvalitetskontroll viktig erfaring fra tilsynssaker?

Ulike typer tilsyn er verdifulle erfaring som gir oss forståelse for hvordan de ulike tilsynsinstansene tenker og reagerer. Det kan være tilsyn fra Arbeidstilsynet eller fra Direktoratet for byggkvalitet. Omstendighetene er alltid ulike fra tilsynssak til tilsynssak, og jo flere tilsyn man har vært med på, jo bedre erfaringsgrunnlag får man.

Alle bedrifter som benytter vårt kvalitetssystem og bruker det på riktig måte kan føle seg trygge på at de har fulgt de riktige prosedyrene og har tilgjengelig den dokumentasjonen som skal til for å komme vellykket gjennom et tilsyn.

6 steg for å være forberedt på tilsyn

Les også: Hvem kan jeg spørre når jeg trenger hjelp i en tilsynssak i byggebransjen?

Tilbyr Kvalitetskontroll workshops ute hos kunden?

Workshops hos kunder er en tjeneste Kvalitetskontroll tilbyr, og de blir stadig mer populære. Mest sannsynlig fordi det gir en ekstra trygghet for kundene å få en personlig og spesialtilpasset gjennomgang av kvalitetssystemet. Da samles gjerne hele bedriften og man får mulighet til å stille spørsmål direkte til fagkonsulentene.

Les gjerne mer om våre produkter og pakker her.

Oppsummering

Kvalitetskontroll sørger for å holde seg oppdatert på lovverket gjennom kurs, informasjon fra myndighetene og erfaring fra tilsynssaker. Vi tilbyr våre kunder tilgang til denne kunnskapen gjennom vårt brukervennlige og alltid oppdaterte kvalitetssystem.

 

Gratis demo