Flere kommuner stenger for byggesøknader på e-post og papir

Flere kommuner stenger for byggesøknader på e-post og papir

Kvalitetskontroll

10. okt 2023 | 3 min read

Digitale søknader - en mer effektiv fremtid i vente

Flere kommuner, blant annet Trondheim, Skjåk, Lom og Volda, har nå valgt å stenge for sending av byggesøknader på e-post og papir. Dette er bare starten på en digital opptur i bygg- og anleggsbransjen. 

Bygg- og anleggsvirksomhet er en av de absolutt største næringene i Norge. Likevel er digitaliseringen ikke kommet opp på det nivået man kunne forventet til nå. Kommunene jobber derfor effektivt for å digitalisere prosessen knyttet til byggesøknader og her har du et stort fortrinn om du allerede er i gang.

Digitale byggesøknader er fremtiden, og det vil gjøre det enklere å levere riktige og fullstendige søknader, samtidig som det øker effektiviteten i saksbehandlingen. For byggebransjen er flere av gevinstene knyttet til bruk av digitale søknadsløsninger de samme som for kommunen. Her er noen av fordelene:

  • Raskere kortere behandlingstid
  • Færre feil og mangler i søknaden
  • Kostnadsbesparende for både foretak og kommune
  • Tryggere dokumentasjon av prosess
  • Bedre samarbeid mellom involverte parter i byggesaken
  • Enkel og oversiktlig nabovarsling

Hva er eByggesøk Proff?

eByggesøk Proff er en byggesøknadsløsning utviklet av Norkart, i samarbeid med Direktoratet for Byggkvalitet, byggenæringen og kommuner i Norge. Løsningen leverer søknader via Fellestjenester Bygg og Altinn i et format alle kommuner støtter, det er prosjektbasert og gir god oversikt og kontroll gjennom alle fasene i et byggeprosjekt.

Det er kostnadsfritt å opprette bruker i eByggesøk Proff, og de opererer med den enkleste prismodellen på markedet. Du betaler kun 1499,- per byggesøknad (gjeldende pris per juni 2023) – uansett hvor mange naboer som må varsles, om du må supplere, søke om Arbeidstilsynets samtykke eller legge til dokumenter.

Les også: Nå blir digitale byggesøknader enda enklere med eByggesøk Proff

Integrert i Kvalitetskontroll

En digital byggesøknadsprosess skal ikke være mer tidkrevende eller komplisert enn nødvendig. Ved å ha eByggesøk Proff integrert i Kvalitetskontroll gjør det saken til en lek.

Med bare ett tastetrykk sender du informasjon fra ditt prosjekt til eByggesøk Proff i Kvalitetskontroll. Informasjonen sendes direkte og du kan enkelt gjennomføre ulike byggesøknader på eByggesøk Proff sin side basert på informasjonen fra Kvalitetskontroll. Så fort søknaden er utfylt, signert eller godkjent vil du få den tilbake i Kvalitetskontroll som PDF under prosjektet.

Les mer om integrasjonen her!