Risikoanalyse i bygg- og anleggsbransjen

Risikoanalyse i bygg- og anleggsbransjen

Kvalitetskontroll

13. jun 2023 | 4 min read

Risikoanalyse i bygg- og anleggsbransjen

Risikoanalyse i bygg- og anleggsbransjen er en viktig prosess som bidrar til å identifisere og håndtere potensielle farer og risikoer som kan oppstå i løpet av et prosjekt. Det kan bidra til å forbedre sikkerheten til arbeidere og besøkende på byggeplassen, samt redusere sjansen for uventede hendelser som kan føre til økonomiske tap.

Hva er risikoanalyse?

Risikoanalyse er en systematisk prosess som brukes til å identifisere, evaluere og håndtere potensielle farer og risikoer som kan påvirke prosjektet. Det er viktig å huske at risiko ikke bare refererer til fysiske farer, men også til økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer.

Når det gjelder bygg- og anleggsbransjen, kan risikoanalyse være spesielt viktig på grunn av den høye graden av kompleksitet og de mange variablene som kan påvirke prosjektene. Noen av de vanligste risikoene i denne bransjen inkluderer fallulykker, elektriske farer, kollisjoner mellom kjøretøy eller utstyr, utstyrsfeil, og miljøproblemer som forurensning eller avfallshåndtering.

Lovpålagt med risikoanalyse i Norge

I Norge er risikovurdering og risikohåndtering en lovpålagt oppgave etter byggherreforskriften. Byggherren har ansvaret for å sikre at risikovurderinger og risikohåndtering utføres på en forsvarlig måte og at det utarbeides en tiltaksplan som følges opp og gjennomføres.

I tillegg til lovpålagte krav, kan risikoanalyse også være en del av sertifiseringsprosesser og kvalitetsstyringssystemer som ISO 45001 (om arbeidshelse og sikkerhet), ISO 9001 (om kvalitetsstyring) og ISO 14001 (om miljøstyring). Dette kan være en måte å demonstrere at man har en systematisk tilnærming til risikostyring og at man tar sikkerhet, helse og miljø på alvor.

Gjennomføring av risikoanalyse

For å gjennomføre en risikoanalyse kan du følge trinnene under:

  1. Identifisere potensielle farer og risikoer: dette kan omfatte alt fra fysiske farer som fallulykker, til økonomiske risikoer som kostnadsoverskridelser.

  2. Evaluere risikonivået - vurder hvor sannsynlig det er at en risiko vil inntreffe, og hva konsekvensene vil være hvis det skjer.

  3. Utvikle tiltak for å håndtere risikoen - dette kan inkludere alt fra å installere sikkerhetsnett for å hindre fallulykker, til å utvikle en nødplan for å håndtere utstyrsfeil.

  4. Implementere tiltakene - sette tiltakene ut i praksis og sørg for at alle involverte i prosjektet er klar over dem.

  5. Overvåke og revidere risikoanalysen - risikoanalyse er en kontinuerlig prosess, og det er viktig å overvåke, samt revurdere risikoen etter hvert som prosjektet utvikler seg.

Det er viktig å merke seg at risikoanalyse ikke kan eliminere all risiko, men det kan bidra til å minimere den og forbedre sikkerheten og suksessen til prosjektet. Ved å følge disse trinnene og ta ansvar for å identifisere og håndtere risikoer, kan du bidra til å sikre at bygg- og anleggsprosjekter er trygge og vellykkede.

Risikoanalyser i Kvalitetskontroll

I Kvalitetskontroll har vi en rekke digitale skjemaer som du kan lese mer om her. Vi har lagt stor vekt på risikoanalyse når det kommer til våre skjemaer, og det har aldri vært enklere å ha kontroll på potensiell risiko i ethvert prosjekt. Risikoanalyser er en svært sentral del av bygg- og anleggsarbeid og vi har med dette i tankene gjort våre skjemaer mobiltilpasset. Dette gjør at du enkelt kan fylle ut på mobil direkte ute i feltet.