Sykefraværsmodul fra Kvalitetskontroll

Enkel føring av sykefravær

Oversiktlig og funksjonsrik sykefraværsmodul som passer for bedrifter som trenger å registrere og behandle fravær på en enkel og effektiv måte.

Egenmelding - statistikk
Egnemelding - føring

 

ENKEL FØRING AV FRAVÆR

Super-enkel føring av sykefravær

Hver enkelt ansatt får mulighet til å føre fravær på en enkel og grei måte, samt se oversikt over alle sine pågående, avbrutte og godkjente fraværsdager.

 

STATISTIKK

Full statistikk over ditt fravær

Etter at din personal-administrator har godkjent ditt fravær, får du oversikt over antall dager du har brukt og antall egenmeldingsdager du har igjen i de ulike typene for fravær.

Egenmelding 1
Egenmelding - behandling

 

BEHANDLING AV FRAVÆR

Enkel behandling av fravær for HR

Når en av dine ansatte melder seg syke, enten egenmelding, sykemelding eller andre årsaker, får du og dine ansvarlige varsel om fraværet. Fraværet kan da behandles etter at den ansatte er tilbake på jobb.