Personvernerklæring

Vi respekterer ditt personvern

Vår personvernerklæring

Vi respekterer personvernet ditt og din rett til å kontrollere dine personlige opplysninger. Våre prinsipielle retningslinjer er enkle. Vi vil være tydelige angående hvilke data vi samler inn og hvorfor. Dataene dine er godt beskyttet av oss. Vi selger ikke, og kommer ikke til å selge dataene dine til tredjeparter.

 

Hovedformålet med å samle inn dataene dine er å forbedre brukeropplevelsen din når du bruker kvalitetssystemet vårt.

Denne personvernerklæringen («erklæringen») forklarer hva slags personopplysninger vi samler inn, enten direkte eller indirekte, og hvordan vi bruker dem. Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til å identifisere deg eller som vi kan koble til deg. Erklæringen omfatter også hvilke valgmuligheter du har angående dataene vi samler inn, og hvordan du kan styre disse.

Den gjelder for alle produkter som tilbys av Kvalitetskontroll. Den gjelder også for alle Kvalitetskontroll-kontrollerte nettsteder. Vennligst les denne erklæringen grundig for å forstå, på hvilke måter Kvalitetskontroll kan samle inn, bruke og dele personopplysningene dine. Begrepene «vi», «oss» eller «Kvalitetskontroll» er alle ment å referere til Kvalitetskontroll AS.

Her kan du alle avsnittene i erklæringen

Her er et sammendrag av hva som er blitt gjennomført for å være i henhold til de nye retningslinjene.
 • Utnevnt en som er ansvarlig for kartlegging og utarbeidelse av nye retningslinjer og prosedyrer.
 • Kartlagt hvilke områder av vårt produkt og vår virksomhet som er påvirket av GDPR.
 • Utarbeide nye retningslinjer og prosedyrer.
 • Kartlagt underleverandører og andre områder som er relevant.
 • Utarbeidet databehandleravtale og få denne implementert i våre avtalevilkår.
 • Få samtykke fra våre brukere vedr. kommunikasjon.
Hva denne erklæringen beskriver:
 • Hvilke typer personopplysninger vi samler inn
 • Interaksjoner med Kvalitetskontroll
 • Hvordan vi bruker personopplysninger
 • På hvilke måter vi kan dele personopplysninger
 • Juridiske grunnlag
 • Sikkerhetsprosedyrer og oppbevaring
 • Dine rettigheter og valgmuligheter ifm. dine opplysninger
 • Underleverandører, sporingsverktøy og analytiske verktøy
Opplysninger som samles inn
 • Personopplysninger som du manuelt legger inn i systemet vårt og som er valgfritt.
 • Opplysninger som vi samler inn automatisk.

Personopplysninger som du manuelt kan registrere i systemet er:

Navn, fødselsdato, adresse og postnummer, telefonnummer, e-post og faks, stillingsbeskrivelse, språk, avdeling og team, nærmeste pårørende, utdanning, ansatt ID, tiltredelse av arbeid, prøvetid ifm. ansettelse, lønn, timeslønn, tilleggssatser, utbetalingsdatoer, arbeidstider, egne notater og andre relevante dokumenter du ønsker å laste opp.

Det er ikke påkrevd at du registrerer noe av denne informasjonen, men i de fleste tilfeller vil dette være hensiktsmessig og nødvendig for at bedriften skal få tilstrekkelig med dokumentasjon for sine prosjekter opp mot myndighetene(Direktoratet for byggkontroll), samt lønnskjøring(for de som har dette). Opplysninger som registreres manuelt i systemet av hver enkelt bruker har også innvirkning på hvordan dokumentasjon fremstilles ovenfor myndighetene.
Opplysninger som samles inn automatisk er hendelser som du som bruker foretar deg inne i systemet. Noe av denne opplysninger brukes igjen for å kunne dokumentere jobbene som utføres på et prosjekt på en tilstrekkelig måte.

Automatiske data som samles inn:

 • Timeregistrering med tilhørende kommentarer og når brukeren registrerte timene sine.
 • Sjekklisteutfylling med tilhørende datering, klokkeslett og initialstempling for når og hvem som fylte ut sjekkpunktene/sjekklisten.
 • Avvikshåndtering: Hvem avviket er utfylt av, hvem som har tatt tilhørende bilder, når bildene er tatt og geografisk lokasjon.
 • Ordrefunksjon: Hvem ordren er opprettet av og når den er opprettet.

Opplysninger til og fra andre kilder:

Vi kan motta opplysninger og sende opplysninger om deg fra andre kilder, inkludert tredjeparter som for eksempel økonomisystem som har en slik type integrasjon mot oss. Vil kan også motta informasjon om deg fra sosiale medie-plattformer, for eksempel når du samhandler med oss via slike plattformer. Alle slike typer data blir beskyttet i henhold til praksisen i denne erklæringen.

Interaksjoner med oss

Kvalitetskontroll har som mål å gjøre brukeropplevelsen din så god som overhode mulig. I den forbindelse trenger vi en del data for å kunne ta gode beslutninger, slik at endringer vi foretar oss er basert på gode data. Vi samler ikke inn mer data enn nødvendig for at vi skal kunne forbedre systemet, og det er ikke all data som knyttes opp mot en bestemt person/bruker.

Vi samler inn data som omfatter følgende punkter:

 • Hvilke sider som er mest besøkte, hvor lang tid man bruker på sidene og antall ganger brukeren har vært innlogget i systemet.
 • Sist brukeren logget seg inn i systemet og om de åpner/klikker på e-poster
 • Hvilke enheter, enhetstype, enhetsversjon, operativsystem våre brukere benytter seg av og hvilke nettleser/nettleserversjon de bruker
 • Hvor i landet brukerne befinner seg og IP Adresse
 • Hvilke knapper og funksjoner brukerne klikker på
 • Hvor langt brukerne scroller nedover på en side
 • Hvilke side de sist besøkte og hvilken side de befinner seg på
Hvordan vi bruker personopplysninger

Kvalitetskontroll bruker dataene vi samler inn for å kunne gi deg de produktene og -tjenestene vi tilbyr, hvilket også omfatter bruk av dataene for å forbedre og tilpasse brukeropplevelsen. Vi bruker også dataene for å kunne kommunisere med deg, for eksempel ved oppdateringer, nye funksjoner, sikkerhet eller andre typer informasjon som er relevant for deg.

Vi bruker dataene til følgende formål:

 • Optimalisere brukeropplevelsen
 • Support
 • Forbedringer av systemet
 • Sikkerhet
 • Strategi og forretningsdrift
 • Kommunikasjon, markedsføring og annonsering

Optimalisering av brukeropplevelsen

For å kunne leverer systemet på en god og enkel måte for deg som bruker, trenger vi data for å kunne ta gode beslutninger for hva som skal endres og forbedres. Denne praksisen er nødvendig for å kunne oppfylle den brukeravtalen vi har med deg.

Support

Vi benytter oss av data for å kunne besvare spørsmål og henvendelser du har i forbindelse med våre produkter og- tjenester. Denne praksisen er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg.

Forbedringer av systemet

Vi samler inn kontinuerlig data for å kunne forbedre og utvikle våre systemer. I tillegg brukes data for å kunne vedlikeholde og forbedre ytelsen, samt utvikle og legge til nye funksjoner. Vi benytter oss av data som hva du klikker på, hvor lenge du befinner deg på en side for å kunne gjøre gode prioriteringer for å kunne forbedre systemet. Denne praksisen er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg.

Sikkerhet

Vi bruker data for å kunne forbedre sikkerheten til våre systemer, samt for å kunne unngå svindel og sikkerhetsbrudd. Feilrapporter i slike sammenhenger slik at vi til enhver tid ser hvilke sikkerhetsbrister som kan oppstå.

Kommunikasjon, markedsføring og annonsering

Vi bruker data for å kunne levere og personlig tilpasse kommunikasjonen vår med deg. Vi kan kontakte deg internt inne i systemet via. vår chatfunksjon eller via. e-post for å kunne informere deg om oppdateringer, nye funksjoner og muligheter. I tillegg brukes slik type kommunikasjon for å informere om eventuelle sikkerhetsbrudd.

Informasjonskapsler blir brukt for å gi deg mest mulig relevant reklame fra oss. Du har til enhver tid mulighet til å avmelde deg slik type kommunikasjon.

Slik deler vi personopplysninger

Alle personopplysninger om våre kunder vil aldri bli solgt. Slik data blir kun utlevert slik det fremgår i denne erklæringen, og hvilke tredjeparter opplysninger blir delt med.

Tredjepartsleverandører

Vi bruker en rekke tredjepartsleverandører for å utføre tjenester som å opprettholde kvalitetssystemet, forbedre systemet, kommunikasjon og sikkerhet. Vi deler kun personopplysningene dine når det er nødvendig.

Tredjeparter vi benytter oss av er: 

Webhuset AS, Amazon, Google Analytics(måling og sporing), Hotjar INC(måling og sporing), Intercom.io(Support, kommunikasjon og brukerlagring), Sentry.io(feilsøkning), Superoffice Norge(CRM) og Unimicro AS(økonomi), Facebook(markedsføring), Google(markedsføring), Schibsted(markedsføring).

Det juridiske grunnlaget

Det juridiske grunnlaget for å bruke personopplysningene dine er basert på forskjellige grunner, og disse er:

Oppfyllelse av kontrakt:

Bruk av personopplysningene dine kan være nødvendig for å oppfylle avtalen du har med oss. For eksempel for å kommunisere med deg vedr. driftsmeldinger, for å kunne yte support i de tilfeller du sitter fast, for å vedlikeholde systemet, eller for å svare på henvendelser fra deg.

Legitime interesser:

Vi kan bruke personopplysningene dine til formål som er i vår legitime interesse. Det er for eksempel i vår legitime interesse å utføre analyser og forbedre systemet og -tjenester og innholdet på nettstedene våre, å sende deg varsler om programvareoppdateringer eller informasjon om Kvalitetskontroll-produkter og -tjenester, eller å bruke personopplysningene dine for administrative eller juridiske formål eller for å avdekke svindel/hacking.

I tilfeller når vi behandler personopplysningene dine basert på vår legitime interesse uten at du har en tilgjengelig avmeldingsmekanisme (f.eks. i e-poster vi sender deg, kan du håndheve retten din til å motsette deg dette ved å sende en e-post til post@kvalitetskontroll.no.

Sikkerhet og oppbevaring

Kvalitetskontroll er opptatt av å beskytte dine personlige opplysninger. Selv om vi gjør det som er rimelig for å beskytte personopplysningene vi samler inn, er ingen sikkerhetssystemer ugjennomtrengelige.

Vi benytter en rekke tekniske og organisatoriske tiltak og bransjestandarder for å beskytte personopplysningene dine, og for å forebygge at informasjon om deg utsettes for tyveri, misbruk og uautorisert tilgang, utlevering, endring og ødeleggelse. Vi lagrer for eksempel de personlige opplysningene du oppgir, på datasystemer som har begrenset tilgang og er plassert i kontrollerte fasiliteter. Dessuten passer vi også på at våre tredjepartsdatasenterleverandører har tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass. I tillegg beskyttes dataene dine med kryptering, for eksempel Transport Layer Security(TLS) og Secure Sockets Layer(SSL), ved overføring via Internett. Passordet ditt er lagret ved hjelp av enveis hash, noe som betyr at det ikke kan gjenopprettes (eller avsløres) av noen, inkludert Kvalitetskontroll (det kan kun tilbakestilles).

Du kan kun få tilgang til Kvalitetskontroll-kontoinformasjonen din og tjenesten vår ved bruk av et individuelt brukernavn og passord. For å beskytte konfidensialiteten til personopplysningene dine må du holde passordet ditt hemmelig og ikke gi det til noen annen. Gi oss beskjed umiddelbart hvis du tror at passordet ditt har blitt misbrukt. Husk også alltid å logge ut og lukke nettleseren når du er ferdig med en økt.

Oppbevaring: 

Personopplysninger som samles inn av Kvalitetskontroll, lagres på webhuset sine servere i Norge og hos Amazon i Sverige.

Tilbakeholdelse:

Kvalitetskontroll beholder personopplysningene dine så lenge vi anser det nødvendig for at du skal kunne bruke systemet og Kvalitetskontroll-produktet ditt, for å yte service til deg, for å overholde gjeldende lover (inkludert de som gjelder oppbevaring av dokumenter), for å løse tvister, og ellers som nødvendig for å gi oss mulighet til å drive virksomheten vår. Alle personopplysninger vi samler inn vil bli dekket av denne personvernerklæringen og de interne retningslinjene våre for oppbevaring. Hvis du har spørsmål om en spesifikk oppbevaringsperiode for bestemte typer personopplysninger, kan du sende en e-post til post@kvalitetskontroll.no.

Automatisk lagring av informasjon

Kvalitetskontroll AS benytter som de fleste andre nettsteder en informasjonskapsel (cookie). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler.

Din nettleser sender automatisk også opplysninger til Kvalitetskontroll AS sine servere hver gang du ber om å få vist en side. Dette er eksempelvis opplysninger om hvilken nettleser og -versjon du bruker og din internettadresse (ip-adresse). For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du ser på osv.

Hva er cookies?

En cookie, eller “informasjonskapsel”, er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon når du besøker et nettsted. Dette er en standard teknologi som brukes av de aller fleste nettsteder til å innhente statistikk og tilpasse brukeropplevelsen til den enkelte bruker.

Slik hindrer du lagring av cookies

Det er ganske enkelt å slette cookies som du har akseptert. I de vanligste nettleserne for PC kan du bruke hurtigtast CTRL + SHIFT + DEL for å komme direkte til den rette menyen. Hvis ikke hurtigtasten virker i din nettleser kan du følge linken for din nettleser under:

Du kan også endre innstillingene i nettleseren din slik at den ikke tillater at cookier lagres på harddisken. Dette gir imidlertid dårligere funksjonalitet på visse nettsider, og det kan hindre tilgang til medlemssider, og gjøre at deler av innhold og enkelte funksjoner ikke blir tilgjengelige.

Blank cookie: Du kan laste ned en såkalt blank cookie (”opt-out cookie”), slik at cookier fra  samarbeidspartneren vår, Audience Science, ikke blir lagret. Klikk på denne linken for å få instruksjoner om hvordan du gjør det: http://www.audiencescience.com/docs/nai.pdf.

Hvis du sletter cookiene dine,  forsvinner også den blanke cookien, og du må laste den ned på nytt. Mer informasjon om hvordan du kan unngå cookier, kan du lese på http://www.allaboutcookies.org.

Her er en oversikt over cookies på våre nettsider:

Google Analytics:

Google Analytics er en analysetjeneste levert av Google.inc. Det samles informasjon om hvilke sider du besøker på vårt nettsted, hvor lenge besøket ditt varer, antall besøk og hvilken link fra hvilken side du fulgte for å komme til vår nettside. Innhentet informasjon behandles av Google og brukes til å generere besøksstatistikk og rapporter som kan vise oss hvordan våre kunder bruker nettsiden. Vi bruker denne tjenesten for å analysere bruken av nettstedet vårt.

Google:

Det settes også cookies fra Google i forbindelse med at vi bruker en søkemotor levert av Google. Det innhentes informasjon om søkeord og hvilke søkeresultater det klikkes på. Google bruker informasjonen til å forbedre søkemotoren. Informasjonen kan også brukes til å nå deg på andre nettsider med tilbud fra oss via Google Doubleclick.

Facebook:

Cookies fra Facebook settes kun hvis du tidligere har besøkt Facebook eller bruker en Facebook-funksjon eller link på vår nettside. Disse cookiene brukes av Facebook-funksjonene på nettsiden vår, slik som “like”-knapp, kommentarfelt og innlogging via Facebook. Informasjonen kan også brukes til å nå deg på Facebook med tilbud fra oss.

Unbounce:

Analyseverktøy som hjelper oss å måle hvordan endringer av nettsiden påvirker brukervennligheten. Det innhentes informasjon om hvilke linker som klikkes på og hva som registreres/kjøpes. Informasjonen behandles av Unbounce Marketing Solutions INC, som sammenstiller rapporter til oss.

Kvalitetskontroll AS selger ikke personopplysninger til tredjepart – vi bytter heller ikke slike opplysninger med tredjeparter.

Hotjar: Er et analyseverktøy som brukes til å optimalisere brukeradfer. Dette verktøyet hjelper oss til å se hvordan brukeren navigerer på siden, og responderer til ulike funksjoner.

Hva bruker vi informasjonen til?

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester til deg som sluttbruker.

Alle data lagres kun i Norge, og de er Kvalitetskontroll AS sin eiendom.

Del/tips-tjenesten

Kvalitetskontroll AS sin Del/tips-tjeneste kan brukes til å videresende tips eller til å dele artikler fra Kvalitetskontroll AS på en del sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett.

Endringer

Personvernpolicyen vår kan bli endret for å følge krav i lovverket, samt vår egen praksis for innsamling og behandling av data.