Visma Business integrasjon

Sømløs integrasjon

Optimaliser og forenkle din virksomhets arbeidsflyt med den sømløse integrasjonen mellom Visma Business og Kvalitetskontroll. Med denne integrasjonen kan du enkelt sende timeregistreringer, prosjekter og ansatte mellom de to systemene og forenkle din lønnskjøring og fakturering.

Visma Business & Kvalitetskontroll

Spar tid og ressurser

Integrasjonen gjør at du enkelt kan godkjenne timeregistreringer fra Kvalitetskontroll slik at de blir sendt til Visma Business. Dette sikrer nøyaktig registrering av arbeidstimer og en sømløs overføring av data til lønnssystemet.

Du trenger ikke lenger bekymre deg for feilregistreringer eller dobbeltarbeid, da informasjonen blir automatisk oppdatert og synkronisert mellom systemene.

Du får også muligheten til å automatisere prosessen med å overføre data mellom Visma Business og Kvalitetskontroll, slik at du kan fokusere på viktige oppgaver og oppnå økt produktivitet.

Kvalitetskontroll og visma business-3

Fordeler med integrasjonen

Integrasjonen håndterer sømløst følgende funksjonaliteter innenfor timer:

  1. Opprettelse av regnskapsbunter: Integrasjonen genererer regnskapsbunter i VB som belaster alle prosjekter med timekostnader basert på registrerte timer og den registrerte timekostnaden per ansatt (basert på ansattgrupper).

  2. Overføring av timer til aktivitetstabellen: Alle timer overføres til aktivitetstabellen, slik at man ved å koble denne tabellen til prosjektet kan se detaljert timeforbruk per ansatt og lønnsart/produkt.
integrasjon POGO-1

Prosjekter og ansatte fra Visma Business

I tillegg kan du sende prosjekter og ansatte fra Visma Business til Kvalitetskontroll. Dette gir deg muligheten til å ha full oversikt over dine prosjekter, ressurser og ansatte på ett sted.

Oppdatering av informasjon på prosjekter og ansatte kan gjøres på en plass, slik at du slipper å holde informasjonen oppdatert på to plasser.

Visma business til kvalitetskontroll-1

ENKELT OG GREIT

Slik kommer du i gang

Når du velger denne integrajsonsløsningen, må du ha en dedikert Visma Partnere for å hjelpe deg med oppsettet. De vil samarbeide tett med din virksomhet for å forstå dine spesifikke behov og sikre at integrasjonen er tilpasset i henhold til dine krav og preferanser.

Fyll ut skjemaet

Få mer informasjon