Samarbeidsavtale: Kvalitetskontroll blir Vestlandshus sin foretrukne KS- og HMS leverandør

Kvalitetskontroll blir Vestlandshus sin foretrukne KS- og HMS leverandør

Kvalitetskontroll

05. mai 2020 | 3 min read

Vestlandshus

Vestlandshus har siden 1974 bygget flere tusen boliger rundt om i Norge. Vestlandshus har hele veien vært nøye med å levere godt håndverk og praktiske løsninger som gjør hverdagen enklere for kunden. Takket være dedikerte håndverkere, gode løsninger og materialer av kvalitet er Vestlandshus på god vei til å bli Norges best likte boligbygger.

Med dette systemet har vi mulighet til å inkludere alle i organisasjonen, også underleverandører. God kommunikasjon er en viktig nøkkel for et lønnsomt og godt prosjekt, sier Vinje

– VestlandsHus sine forhandlere vil fremover benytte CRM-verktøy fra Salesforce og kvalitetsstyringssystem fra Kvalitetskontroll. Gode bransjeledende løsninger for kvalitetsstyring og salgstilnærming vil gi bedre, tryggere og mer effektive prosjekter, dette er effekter som kjeden ser at både kunde og forhandler drar nytte av.

Gode bransjeledende løsninger

Gode bransjeledende løsninger for kvalitetsstyring og salgstilnærming vil gi bedre, tryggere og mer effektive prosjekter, dette er effekter som kjeden ser atbåde kunde og forhandler drar nytte av.

En god forståelse av kundereisen har vært et svært viktig fokusområde for kjeden de siste årene, og med Salesforce og Kvalitetskontroll på plass er vi rigget for å ivareta både sluttkundene og forhandlerne våre på aller beste måte, sier daglig leder i VestlandsHus, Lars Erik Vinje i en pressemelding.

Et fullverdig styringssystem

– Ved å gjøre dette byttet tar vi et stort steg mot en mer fremtidsrettet salgstilnærming. Salesforce er det største salgsverktøyet i verden, og har fantastiske muligheter for å gjøre arbeidshverdagen til alle i kjeden enklere, bedre, og mer effektiv. VestlandsHus har fullt fokus på enda videre vekst i tiden fremover, og ruster oss nå for å kunne nå de målene vi har satt oss.

Kvalitetskontroll er et fullverdig styringssystem tilpasset vår bransje, og etter vårt syn det beste kvalitetssystemet på markedet totalt sett. Med dette systemet har vi mulighet til å inkludere alle i organisasjonen, også underleverandører. God kommunikasjon er en viktig nøkkel for et lønnsomt og godt prosjekt, sier Vinje.

 

Tekst og uttalelser er hentet fra bygg.no