Kvalitetskontroll AS innfører salgsteam uten teamleder

Kvalitetskontroll AS innfører salgsteam uten teamleder

Kvalitetskontroll

26. nov 2021 | 6 min read

Espen Thorbjørnsen

Espen Thorbjørnsen er vår eminente salgssjef i Kvalitetskontroll. Og nå gjøres det store endringer fremover som vi virkelig har troen på - nemlig salgsteam uten teamleder. Elisabeth Gulbrandsen fra SALG24 har tatt en prat med Espen, og hele intervjuet får du her. 

Det var gjennom «Kremmerplassen», som er et B2B-konsept i regi av Brann, at salgssjefen i Kvalitetskontroll AS, Espen Thorbjørnsen kom i kontakt med Jørgen Nordahl.

Nordahl jobber til vanlig som senior advisor i Azets, og det var han som tipset Thorbjørnsen om modellen som i korte trekk innebærer at man fjerner individuell prestasjonslønn og innfører salgsteam uten teamleder.

– Jeg synes det hørtes spennende ut, og timingen var perfekt. Hele salgsavdelingen hadde sittet på hjemmekontor og vært ensom gjennom pandemien, og nivået på resultatoppnåelsen blant selgerne var ganske likt. Så den nye modellen ble møtt med et unisont ja, sier Thorbjørnsen til Salg24.

Salgssjefen engasjerte Nordahl, som har vært med på endringsprosessen som startet for halvannen måned siden, og de ser ut til å være svært fornøyd med resultatet så langt.

 

Jeg opplever at det har vokst frem en «heiakultur» blant de ansatte.

 

– Vi merker allerede god effekt både når det kommer til booking og salg. Jeg opplever at det har vokst frem en «heiakultur» blant de ansatte. De ønsker hverandre det beste, fremfor å ruge på egne caser.

Administrativ flaskehals

Thorbjørnsen opplever også at jobben som salgssjef blir mer konstruktiv.

– Mange av avgjørelsene jeg tidligere hadde ansvaret for å ta, er nå flyttet ned et hakk. Det er såklart visse rammer, men det er helt klart med på å effektivisere hverdagen min også. Nå får jeg mer tid til å være leder på en annen måte, og bistå der det trengs – fremfor å være en administrativ flaskehals.

Salgssjefen har troen på at den nye modellen vil være både lærerik og motiverende for selgerne som nå i større grad er sine egne sjefer.

– De har gått fra å prestere middels bra under korona, til å bli et velfungerende team som leverer gode resultater. De er en fin gruppe som bryr seg om hverandre og det har blitt enda tydeligere nå.

Han innrømmer at salgsbransjen kan oppleves ensom og tung når man ligger bak individuelt budsjettet, men at det blir annerledes når hele teamet drar i samme retning.

– Er man demotivert en regntung mandag, så hjelper det at en annen på laget har dunket i seg en Red Bull og er full av krutt. Man drar hverandre opp, og resultatet avhenger av at alle gjør en innsats.

Thorbjørnsen mener det er stor forskjell på at folk tar seg sammen når sjefen kommer inn i rommet, enn at alle må stå til ansvar for hverandre til enhver tid.

– De er avhengig av hverandre for å tjene penger, og for å nå målene som blir satt. De ansvarliggjør hverandre minutt for minutt. Vi har alltid hatt et godt arbeidsmiljø, men det er virkelig en helt annen stemning og positivitet i salgsteamet etter at vi iverksatte denne ordningen.

Salgsteamet starter hver morgen med et møte hvor de går gjennom målene de har satt seg for dagen, og avslutter med å se hva de har klart å oppnå.

Er det noen som ønsker seg fri, må de bli enig i fellesskap.

– Murring i gruppen

Men salgssjefen er forberedt på at det kan dukke opp utfordringer underveis.

– Vi vil helt sikkert kunne støte på utfordringer. Hvis ikke teammedlemmene klarer å opprettholde hundre prosent ærlighet seg i mellom, eller hvis prestasjonene avviker for mye mellom hva som er avtalt og forventet, kan det nok bli murring i gruppen. Men foreløpig er det kun positive erfaringer. Teamet rekrutterer selv sine egne selgere, og har på den måten mulighet til å tilstrebe seg solide folk de føler at de kan stole på.

Målet er å legge til rette for at selgerne skal oppleve at mål og eventuelle forandringer skal være selvbestemt, fremfor å bli påtvunget dette av en sjef.

Salgsteamet består i dag av fem selgere utenom salgssjefen, og de er nå på jakt etter flere salgstalenter som kan være med på å løfte selskapet til nye høyder.

- Planen er å skalere opp, og hvis denne metoden fungerer, håper jeg vi kan få til noe en tilsvarende ordning på de andre avdelingene også. Både på markedsavdelingen, support og IT, sier han. 

 

Teksten er hentet fra SALG24.