Samarbeidspartner: Kvalitetskontroll scorer høyt på kundetilfredshet-undersøkelse hos VestlandsHus sine forhandlere

Samarbeidspartner: Kvalitetskontroll scorer høyt på kundetilfredshet-undersøkelse hos VestlandsHus sine forhandlere

Kvalitetskontroll

30. nov 2021 | 3 min read

VestlandsHus

VestlandsHus har vært kunde hos Kvalitetskontroll i over 2 år, og med over 50 VestlandsHus forhandlere som bruker systemet har vi nå gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen var i hovedsak å innhente informasjon om brukernes tilfredshet, ønsker om eventuelle forbedringer, integrasjon med Salesforce samt hvilke funksjoner de bruker mest. Tilbakemeldingene har vært positive, men vi ser også at vi fortsatt har litt å strekke oss etter. 


Om VestlandsHus: VestlandsHus har siden 1974 bygget flere tusen boliger over hele landet. De har hele veien vært nøye med å levere godt håndverk og praktiske løsninger som gjør hverdagen enklere for kunden. I VestlandsHus tilpasses boligen helt etter kundens ønsker, og fokuset er å bygge et hjem – ikke bare et hus. Fokus på kunden er en medvirkende årsak til at de i 2021 gikk inn på listen over Norges største boligbyggere.


Hvilke funksjoner er mest benyttet blant forhandlerne?

I kundeundersøkelsen som ble sendt ut til alle forhandlere, ser vi at flesteparten bruker systemet jevnt over, spredt over de fleste av våre hovedfunksjoner. Likevel er det noen områder som blir mer brukt enn andre, det er blant annet:

Mest brukte funksjoner

Høy tilfredshet hos forhandlerne

- Så og si alle våre forhandlere benytter Kvalitetskontroll daglig, og de er svært godt fornøyd med systemet. Det forenkler jobben som må gjøres i forhold til å dokumentere jobben som blir gjort sier Ole Petter Velle, som er utviklingsleder i VestlandsHus

I kundeundersøkelsen blant forhandlerne spurte vi hvor tilfreds de er med systemet. Resultatene viser: 

Tilfredshet

 

Integrasjon mot Salesforce

Vestlandshus - Integrasjon - Illustrasjon

I oppsettet har de også integrasjon mot CRM løsningen Salesforce. Her kommer henvendelser fra potensielle husbyggere inn. Dersom de blir en kunde blir prosjektet automatisk opprettet i Kvalitetskontroll med rett kundeinformasjon, Gnr/Bnr og annen nødvendig informasjon tilhørende prosjektet. 

- Dette er en løsning mange av våre forhandlere bruker. På denne måten kan vi utnytte to systemer som er gode på sine områder på en enkel og effektiv måte. Vi ser også på mulighetene for å kunne forenkle denne prosessen også, og her har Kvalitetskontroll vært veldig behjelpelig med ulike løsninger.