HMS Kurs

Få ditt HMS-Kurs for ledere gjennom vårt Kvalitetskurs

Om kurset:

Ifølge Arbeidsmiljølovens krav i § 3-5 har enhver arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Forskriften har eksistert lenge, men er nå på ny i fokus da mange arbeidsgivere ikke har prioritert HMS arbeidet tilstrekkelig.

Gjennomføring av kurset:

Kurset er nettbasert og du får tilsendt din personlige innloggingsnøkkel. Det gir deg anledning til å dele opp gjennomføringen av kurset. I snitt bruker kursdeltakerne 45-60 minutter på fullføring av hele kurset. Svarer du feil på spørsmål underveis, får du alltid prøve deg på nytt.

Når kurset er bestått vil du innen kort tid motta diplom for bestått kurs.

Kort om kurset:

På dette nettbaserte kurset går vi gjennom Arbeidsmiljøloven (AML) med hovedvekt på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi vil i tillegg berøre internkontroll forskriften og komme med eksempler og tips på hvordan du lykkes med HMS arbeidet.

Få tilbud på HMS-kurs
Fyll ut skjemaet under, eller ring oss for en uforpliktende prat.