HMS Kurs for øverste ledere

Online HMS Kurs

Ta vårt online HMS-kurs

Dette kurset tar sikte på å ta en gjennomgang av Arbeidsmiljøloven (AML) med hovedvekt på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi vil i tillegg berøre internkontroll forskriften og komme med eksempler og tips på hvordan du kan lykkes med HMS arbeidet.

Kursinnhold

Dette lærer du:

Om kurset

Dette går vi gjennom

følge Arbeidsmiljølovens krav i § 3-5 har enhver arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Forskriften har eksistert lenge, men er nå på ny i fokus da mange arbeidsgivere ikke har prioritert HMS arbeidet tilstrekkelig.

Gjennomføring av kurset:

Kurset er nettbasert og du får tilsendt din personlige innloggingsnøkkel. Det gir deg anledning til å dele opp gjennomføringen av kurset. I snitt bruker kursdeltakerne 45-60 minutter på fullføring av hele kurset. Svarer du feil på spørsmål underveis, får du alltid prøve deg på nytt.

Når kurset er bestått vil du innen kort tid motta diplom for bestått kurs.

Ta HMS-kurset i dag

Gå til vår kursside for å for å gjennomføre og motta
ditt HMS-diplom.