Nye krav ved bruk av Isocyanater

Nye krav ved bruk av Isocyanater

Kvalitetskontroll

28. jun 2023 | 3 min read

Nye krav ved bruk av Isocyanater

Isocyanater er en fellesbetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som brukes som bestanddel i polyuretanprodukter. Vanlige polyuretanprodukter er maling, lakk, lim, fugemasse, bygnings- og isolasjonsskum og skumgummi. 

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer knyttet til eksponering av produkter som inneholder Isocyanater. Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdnige blandinger kunne dokumentere fullført opplæring i sikker bruk.

Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet gjelder alle arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer.

Hvem er ansvarlig for sikker opplæring?

Arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for nødvendig opplæring til alle som bruker produkter som inneholder diisocyanater. Opplæringen skal gjennomføres med ekspert på området. Med en ekspert menes:

  • Kompetanse innen arbeidsmiljøfag oppnådd gjennom faglig utdannelse eller yrkesopplæring
  • Spesifikk kompetanse på de feltene som er relevante for kravet

BHT Bergen tilbyr kursing

BHT Bergen AS arranger kurs som dekker krav til opplæring for alle som bruker (di)isocyanater. Opplæringskravet gjelder alle som bruker (di)isocyanater og (di)isocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende

 

 

 

For mer informasjon kan du lese på Arbeidstilsynet: Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater