Hva er avvik i bygg- og anleggsbransjen og hvordan håndtere det?

Hva er avvik i bygg- og anleggsbransjen og hvordan håndtere det?

Kvalitetskontroll

08. mai 2023 | 5 min read

Hva er avvik i bygg- og anleggsbransjen og hvordan håndtere det?

Avvik i bygg- og anleggsbransjen er uungåelig og kan føre til store konsekvenser for både kunder og entreprenører. I denne artikkelen ser vi på hva avvik i bygg- og anleggsbransjen er - og hvordan en god avvikshåndteringsprosess kan bidra til å minimere skader og kostnader.

Hva defineres som avvik?

Direktoratet for byggkvalitet definerer et avvik som manglende samsvar mellom definerte krav og utført arbeid eller et produkt. Dette kan være alt fra mindre avvik som feil på overflater, til mer alvorlige avvik som kan føre til fare for liv og helse.

Er det lovpålagt å registrere avvik?

Det korte svaret er ja! Kravene til avvikshåndtering i bygg- og anleggsbransjen varierer, men det er generelle krav som entreprenører og byggherrer skal følge. Bedriften skal kunne avdekke, rette opp og ha systemer for å forebygge avvik. 

 

Avvikshåndtering

Når avvik oppstår, er det viktig å håndtere det raskt og effektivt. En god avvikshåndteringsprosess er avgjørende for å minimere skader og kostnader i et byggeprosjekt, samt for å bygge tillit med kunder og samarbeidspartnere.

Avvikshåndtering går vanligvis gjennom følgende trinn:

1. Identifisering: Det første trinnet i avvikshåndtering er å identifisere avviket. Dette kan gjøres gjennom rutinemessige inspeksjoner, rapporter fra arbeidere eller kunder, eller gjennom annen dokumentasjon.


2. Registrering: Når avviket er identifisert, må det registreres i et avviksregister. Dette er et viktig skritt for å sikre at alle relevante parter er informert om avviket og at det kan følges opp på en systematisk måte.

Les mer om Kvalitetskontroll sin avviksmodul her!


3. Vurdering: Etter at avviket er registrert, må det vurderes. Dette inkluderer å fastslå årsaken til avviket og omfanget av skadene.


4. Korreksjon: Når årsaken til avviket er fastslått, må det iverksettes tiltak for å korrigere det. Dette kan inkludere alt fra mindre reparasjoner til fullstendig ombygging.


5. Kontroll: Etter at korreksjonene er gjort, må det utføres en kontroll for å sikre at avviket er rettet opp og at det ikke vil oppstå igjen i fremtiden.

Enkel, grundig og effektiv avvikshåndtering med Kvalitetskontroll

Et godt kvalitetssystem bidrar til å forebygge og identifisere avvik tidligere, samt håndtere avvik på en effektiv måte. Dette bidrar igjen til å redusere risikoen for avvik, øke effektiviteten i avvikshåndteringsprosessen, og bygge tillit med kunder og samarbeidspartnere.

I Kvalitetskontroll har vi lang erfaring med avvik og avvikshåndtering. Vårt system er tilpasset for å sikre effektiv, grundig og enkel dokumentasjon av ethvert avvik. 

Oppsummering:

Avvik i bygg- og anleggsbransjen er uungåelig og kan føre til konsekvenser for både kunder og entreprenører. En god avvikshåndteringsprosess bidrar til å minimere skader og kostnader i bedriften. En god prosess for å håndtere avvik innebærer identifisering, registrering, vurdering, korreksjon og kontroll av avviket. Ved å benytte et anerkjent kvalitetssystem bidrar det til å forebygge og identifisere avvik tidligere, øke effektiviteten i avvikshåndteringsprosessen og bygge tillit med kunder og samarbeidspartnere.

Gratis demo