Timeføring med byggekortleser

Koble dine byggekort med våre prosjekt og timeføringer

Enkel timeføring

Koble sammen stemplingsboksen med dine prosjekter og brukere


  • Gir deg forslag til timeføring fra inn/ut stemplinger
  • Før timer raskere og mer presist

Integrasjonen mellom stemplingsboksen på byggeplassen og dine prosjekt/ansatte i Kvalitetskontroll
gjør timeføring enklere og mer presis.

 

Byggekortleser-Kvalitetskontroll
Få stemplinger fra byggekortleser

Bruk stemplinger til timeføring

Enklere timeføring

Mer presise føringer

Sammen med vår samarbeidspartner Infotech har vi integrert vår timeregistrering med deres byggekortlesere. Denne integrasjonen gjør at når man stempler seg inn/ut fra byggeplassen vil disse stemplingene kunne brukes som timeføring i din timeregistrering. 

Prøv vår integrasjon
Elektronisk-Mannskapsregistrering-2-436x800

Kontroller timene

Integrert med Ukekontroll


  • Få alle stemplinger pr. ansatt
  • Se avvik mellom stempling og faktisk førte timer

Vår Ukekontroll viser alle timer pr. ansatt. Den viser stemplinger på de ulike boksene, og viser en tidslinje over alle prosjekt den ansatte har vært innom i løpet av en dag. Stemplingene kommer inn automatisk fra stemplingsboksen.

Ukekontroll-1 Ukekontroll-2